Urolig søvn årsak til utbrenthet

Tekst: Morten Dahl (2001)

Det er ikke overtiden i seg selv som skaper utbrenthet. Det er mangel på søvn og økt uro for jobben, som fører til dette.

Det viser tall fra svensk forskning. Ifølge professor Torbjörn Åkerstedt ved Institut för psykosocial medicin ved Karolinska Institutet, har overtid bare en liten effekt på menneskenes helse.

– Vi må arbeide minst 50 timer i uka for å komme opp i risikosonen. Hvis du i tillegg har mulighet til å bestemme selv over din tid, vil selv dette antall timer ha svært få negative effekter, sier Åkerstedt.

Han mener at forstyrret søvn er den faktoren som teller mest når folk blir utbrent.

 

Morgendagens problemer

– Vår hypotese er at vi man ikke kan bli utbrent uten å få forstyrret søvnen. Om du blir så stresset at du uroer deg for morgendagen, da har du fått problemer. De som stresser under arbeidsdagen, men ikke bekymrer seg for neste dag, har ingen problemer, sier professoren.

Han legger imidlertid til at risikoen for å bli utbrent fordobles med høye arbeidskrav. Liten sosial støtte innebærer en 65-prosent sjanse for risikoøkning. Selv mener Torbjörn Åkerstedt at utbrenthet er et lite egnet ord, men vil heller kalle det mental trøtthet.

Personvern og cookies