Uorganisert legevakt

Tekst: Mats Løvstad (2010)
Et nylig avsluttet doktorgradsarbeid viser at legevaktlegen kun varsles i halvparten av tilfellene av alvorlig sykdom og skade.

Både kommunene og spesialisthelse­tjenesten bryter dermed forskriften om akuttmedisinske tjenester. Forsker Erik Zakariassen, ved Universitetet i Bergen, viser i sitt nylig avlagte doktorgradsarbeid at dobbelt så mange pasienter ble transportert til sykehus når legevakten ikke ble varslet, sammenlignet med når legen ble varslet.
– Vi trenger større legevaktsdistrikter som driftes på en proff måte med fagstillinger, og administrative stillinger til å drifte legevakten. En kunne sørget for at det alltid var legevaktleger parat, og noen som var velkjent i regionen, foreslår Zakariassen.
En årsak til legevaktens dårlige oppmøte skyldes at den kommunale ordningen er for uorganisert. Zakariassen legger likevel ikke skylden på legene, men mener at ansvaret ligger på kommunene som ofte sliter med å fylle opp fastlegestillingene.

Personvern og cookies