Uønsket i arbeidslivet

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

Regjeringen snakker varmt om seniorpolitikk. De ønsker at arbeidstakerne skal stå lenger i jobb. Derfor var overraskelsen stor da et brev fra NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) dumpet ned i postkassa til Rannveig Dahle.
– Brevet var en orientering om ­pensjon og pensjonsrettigheter, men det var stilet på en slik måte at jeg oppfattet det som et takk og farvel til meg og min innsats i arbeidslivet. Jeg syntes det var nedslående, og tenkte at nå forventes det at jeg slutter når jeg fyller 67 i februar. Som forsker ved NOVA: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, er Dahle opptatt av et inkluderende arbeidsliv. – På meg virket det som om de tok det for gitt at jeg skulle gå av med pensjon ved fylte 67 år. Jeg hadde ønsket meg en mer åpen og spørrende ordlyd i brevet fra NAV. Er det slik at de legger opp til en politikk som skal stimulere folk til å stå lenger i arbeid, må de endre måten å uttrykke seg på.

Innbakte gulrøtter
Dahle skrev et svarbrev til NAV hvor hun orienterte om sin oppfatning av informasjonen som ble gitt i brevet, og at etter hennes mening bør ordlyden endres. – Jeg ble oppringt av en hyggelig saksbehandler fra NAV. Han beklaget at jeg hadde forstått brevet på denne måten, og opplyste om «gulrøttene» som lå innbakt i teksten. Det vil si graden av frivillighet i tilknytning til det å gå av med pensjon. Dahle mener dette ikke er godt nok. – Teksten uttrykker en dobbelt­sidighet. Du behøver ikke gå av, på samme tid som forholdene legges til rette for at du kan/bør gå av. Jeg synes NAV kan gjøre en bedre jobb når det gjelder denne type informasjon.

Tyngde og livskunnskap
Selv er Dahle meget bevisst på egen jobbsituasjon. – Jeg vet jeg er privilegert. Jeg får arbeide med det jeg interesserer meg for, og jeg ønsker å kunne fortsette i jobben i mange år ennå. Ledelsen ved NOVA er opptatt av seniorpolitikk, og vet å benytte seg av medarbeidernes alderstyngde og livskunnskap. – Vi har god erfaring med aldersblanding, og vi er flinke til å bruke hverandres kompetanse. Her tappes vi ikke for krefter, men fylles, hevder Dahle. Samtidig er hun fullstendig klar over at det er mange som ser fram til å kunne gå av med pensjon. – Poenget er at vi ikke skal presses, verken i den ene eller den andre retningen, avslutter hun. Da Arbeidsmiljø kontaktet saks­behandler Knut Sagerud i NAV, ønsket han ikke å kommentere saken ytterligere, men viste til at dette var et standardbrev som ble sendt ut til alle.

Personvern og cookies