Unødvendig sykefravær

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Dersom alle langtidssyke pasienter hadde fått riktig tilbud om rehabilitering, kunne halvparten av dem gått tilbake i jobb, mener forskere ved Karolinska sjukhuset i Sverige.
De har gått gjennom sykehistorien til 370 langtidssyke pasienter som ble overført til et legeteam bestående av en psykiater, en kirurg med ortopedisk ekspertise og en rehabiliteringsekspert. Det viste seg at halvparten av de sykmeldte kunne vende tilbake til arbeidslivet, men bare 6 prosent av dem hadde fått noe tilbud om rehabilitering, skriver det svenske bladet Arbetsliv. Flertallet hadde både somatiske og psykiske diagnoser, mange hadde fått den psykiske diagnosen i løpet av sykmeldingsperioden. De fleste pasientene var kvinner med et arbeid i omsorgs- og servicesektoren. Legeteamet konkluderer med at det er svært viktig at et rehabiliteringsprogram, helst laget av et spesialistteam, starter med en gang det er konstatert at det er behov for det, og ikke senere enn tre måneder etter sykemelding. Pasientene vil ha behov for å bygge seg opp igjen både fysisk og mentalt etter en lengre sykefraværsperiode. Spesialistene mener at sykefraværet ville kunne halveres på sju – åtte år dersom denne modellen ble fulgt opp for alle langtidssyke
Personvern og cookies