Unntak om arbeidstid

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Regjeringen har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som gir Forsvaret og virksomhet i tilknytning til Forsvarets øvingsvirksomhet, unntak fra lovens bestemmelser om arbeidstid. Dette er nå samlet i en forskrift som også gir Forsvars­departementet og arbeidstakerorganisasjonene hjemmel til å inngå tariffavtaler om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel. Bortsett fra bestemmelsen om at arbeidstakerne ikke skal utsettes for uheldige belastninger, er det mulig å avtale unntak fra arbeidstidsbestemmelsene når det er nødvendig for å sikre en forsvarlig gjennomføring av forsvarsspesifikke aktiviteter. Det samme vil gjelde virksomheter som betjener Forsvaret i tilknytning til øvingsvirksomhet. Endringene er allerede trådt i kraft.

Personvern og cookies