Unngikk streik på overtid

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Filmforbundet og Produsentforeningen kom like før helga til enighet om en historisk avtale for TV-området.

Partene er blitt enige om en ny avtale som skal regulere arbeidstid, kvelds- og nattarbeid, reisetid og som etablerer en tillitsmannsordning og tvisteløsninger. Avtalen gjelder i denne omgang faggruppene fotografer, lydfolk, klippere og regissører i produksjonsselskapsbransjen.
– Det er deilig at et stort og omfattende arbeids fører til en avtale. Det har tatt tid fordi det har handlet om å etablere en ny overenskomst på et område som tidligere ikke har vært regulert mellom partene, sier Leif Holst Jensen, generalsekretær i Produsentforeningen.

Krevende forhandlinger
Etter flere uker rundt forhandlingsbordet, er det også en lettet Sverre Pedersen i Filmforbundet som kan konstatere at de unngikk å ta ut medlemmer i streik.
– Forhandlingene har i perioder vært krevende, men vi har oppnådd en konstruktiv dialog der begge parter har måttet gi og ta, sier forbundslederen.
Begge parter er nå innstilt på den oppgaven det blir å få gjenetablert et godt forhold i produksjonene som står for tur denne høsten.
– Men vi er glade for å ha fått på plass en historisk avtale, slår både Pedersen og Holst Jensen fast.

Ambivalent følelse
Selv om TV-høsten ble ”reddet” fem timer på overtid, er det ifølge Sverre Pedersen fortsatt en stykke igjen til Filmforbundet er i mål med sin visjon.
– Endelig har vi etablert en felles overenskomst for TV-området, 5 år etter at jeg sendte mitt første brev til Produsentforeningen og krevde forhandlinger. Jeg er fornøyd med seirene vi har vunnet i forhold til alminnelig arbeidstid, overtidskompensasjon, nattillegg, standardavtale m.m som jeg er overbevist om at kommer til å få en helt avgjørende betydning for arbeidsforholdene i bransjen. Jeg tør påstå at bransjen kommer til å bli forandret for alltid.
For det er liten tvil om at meklingen som har pågått de siste ukene har vørt harde, og at partene tidvis har stått svært langt fra hverandre.
– Jeg er også temmelig skuffet over de tingene vi ikke greide å få på plass i denne omgang. Ikke minst at vi måtte utsette minstesatsene til tarifforhandlingene til forhandlingene i mars-april neste år, legger han til.

Grunnmur for videre kamp
Pedersen ser derfor på overenskomsten som en grunnmur, ikke hele huset.
– Vi har ikke fått på plass alt vi hadde på vår ønskeliste, men vi har fått en plattform som gir oss ekstremt mye bedre grunnlag for å kjempe på plass det som skal til for å gjøre dette til en veldig god overenskomst, sier avslutter han.

Personvern og cookies