Unngå sidesporet

(2001)

– Seniorpolitikk er ikke sosialpolitikk, tvert om, det handler om bedriftspolitikk, det vil si å utnytte de kvalitetene folk har utviklet gjennom et langt arbeidsliv.

Åsmund Lunde, direktør for Senter for seniorpolitikk (SSP) er ustoppelig entusiastisk på vegne av seniorene i arbeidslivet. Han advarer mot å tenke nedtrapping overfor eldre arbeidstakere, vurder heller mer fleksible arbeidsordninger.

Lunde peker på utviklingen i arbeidsstyrken, i mange bedrifter er over halvparten av de ansatte over 50 år. De bedriftene som ikke vil satse på denne aldersgruppen med etterutdanning og kompetansepåfyll, kan få store problemer.

– Det er viktig å hindre at eldre ansatte havner på et sidespor. Mye av det som skjer med de litt eldre på jobben, skjer umerkelig over lengre tid, mener Lunde. Han er også svært forundret over ledere på kanskje 50 eller 60 år som snakker om de eldre i bedriften vår, ikke vi eldre. Det forteller noe om hvordan ledelsen ser på eldre arbeidskraft.

Det er nødvendig å motivere arbeidsgiverne, den dagen de ser at dette lønner seg, snur de. Men en slik holdningsendring vil kunne ta lang tid.

Personvern og cookies