Unngå å drive dank

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Krav om aktivisering gjør at arbeidsledige raskere finner seg en jobb. 

Det er bedre å utføre meningsløst arbeid enn å ikke gjøre noe som helst. Det viser danske undersøkelser, melder forskning.no.
– Min forskning viser at hvis man blir møtt med krav om aktivering umiddelbart etter at man er blitt arbeidsledig, så har de som har blitt ledige en tendens til å finne en jobb raskt for å unngå aktivering, sier seniorforsker ved SFI, Det nationale forskningscenter for velfærd, Brian Krogh Graversen.

Forbedret livskvalitet
– Men hvis man har vært arbeidsledig i en lengre periode og sendt et hav av søknader uten å komme til intervju, vil man antagelig i høyere grad finne det velkomment og få forbedret livskvalitet av å bli aktivert, sier forskeren.
– Vi har undersøkelser som viser at mange arbeidsledige liker å delta i aktivering.
Krogh Graversen legger til at særlig høyt utdannede trenger å se en mening med aktiveringen i forhold til karrieremålet deres. Den tendensen er mindre uttalt hos ufaglærte.

Støttes av amerikanske forskere
Amerikanske undersøkelser støtter opp om de danske:
– Regjeringer kan øke befolkningens trivsel ved å sette arbeidsledige borgere til å bygge broer som ikke skal brukes til noe, skriver amerikanske forskere, under ledelse av Christopher Hsee fra University of Chicago, i tidsskriftet Psychological Science.
Selv om aktivering blir beskyldt for å være meningsløs, bortkastet tid for å tvinge folk tilbake på arbeidsmarkedet, mener forskerne at aktivering er langt bedre enn å gå rundt og drive dank.

Personvern og cookies