«Unnalurere», Høyre?

(2004)

Ingenting er lettere enn å satse på selvoppfyllende profeti. Hvis for eksempel et politisk parti blir tvunget til å inngå et kompromiss i en sak partiet egentlig er mot, er det enkelt å motarbeide vedtaket, og deretter fortelle at hele prosjektet ble en fiasko. Partiet Høyre er mot dagens sykelønnsordning. Partiets ulike representanter har også helt siden inngåelsen av avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA) forsøkt å så tvil om mulighetene til oppnå målene som er streket opp i avtalen. Regjeringpartiets holdning til IA-avtalen gjør det ikke særlig attraktivt for bedriftsledere rundt om i landet til å bli med på IA-avtalen. Tradisjonen tro konkluderer tillitsvalgte i Høyre med at det er nødvendig med andre virkemidler for å få ned sykefraværet. Torsdag 13. mai meldte NRK at 16 av 17 fylkeslederer i Høyre at det igjen må vurderes egenbetaling ved sykdom. Og nylig raljerte partileder Erna Solberg offentlig over avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Det er tydelig at sentrale deler av Høyre fortsatt tror på myten om at det «unnalurere» som er hovedårsaken til at sykefraværet holder seg høyt, selv om landets sentrale arbeidslivsforskere gang på gang har slått fast at misbruket bare utgjør en forsvinnende liten del av sykefraværet. Det er langtidsfraværet som er hovedproblemet. Høy yrkesdeltakelse, rekordraske omstillingsprosesser og dårlig tilrettelagte arbeidsplasser er blant faktorene som gir et relativt høyt sykefravær. Innføring av karensdager er blant Høyre-ledernes medisin for å få ned sykefraværet. Når nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, uttaler til NRK at egenandeler ved sykdom er et av de nye virkemidlene som må vurderes, er det grunn til å heve øyebrynet litt: Egenandeler som «nytt» virkemiddel, Sanner? En høyreleder blant studentene ved Norges Handelshøgskole i Bergen har i et leserbrev til Dagens Næringsliv trukket fram Sandmanutvalgets innstilling om karensdager som virkemiddel. Han glemmer imidlertid helt at Matz Sandman også hadde klare krav til bedriftene i sin innstilling fra høsten-2000: Utvalget gikk ikke bare inn for kutt i sykelønnsordningen. Innstillingen innebærer at dagens egenmeldingsordning utvides til åtte kalenderdager, med et øvre tak på 24 dager i året (slik dagens IA-avtale også forutsetter). Og videre: Når et fravær går ut over 16 dager vil arbeidsgiverne få et medfinansieringsansvar på 20 prosent av sykepengeutbetalingen. Forslaget er formet slik for å presse bedriftene økonomisk, slik at de må jobbe hardere for å sikre at færrest mulig blir sykmeldt av forhold som skyldes jobben. Er dette aktuell Høyrepolitikk? Sitat: Når nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, uttaler til NRK at egenandeler ved sykdom er et av de nye virkemidlene som må vurderes, er det grunn til å heve øyebrynet litt: Egenandeler som «nytt» virkemiddel, Sanner?

Personvern og cookies