Unikt sykdomsregister

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Arbeidstilsynets register for arbeidsrelatert sykdom er unikt i internasjonal sammenheng. En rapport om registeret ble publisert i International Journal of Occupational Health i 2008. Slike registre brukes ikke på samme måte i noe annet land. De driftes vanligvis av forsk­ningsorganer, folkehelseorganer eller trygdesystemer. Bakgrunnen for rapporten er at den vitenskapelige litteraturen mangler en systematisk gjennomgang av nasjonale registre for arbeidsrelaterte sykdommer. For­målet med det norske registeret er å gi informasjon til Arbeidstilsynet, slik at etaten kan gripe inn på arbeidsplasser for å hindre farlig eksponering. Arbeidstilsynet startet allerede i 1920-årene med å registrere sykdommer som hadde sammenheng med arbeidsforholdene. I 1977 ble dette registeret hjemlet i arbeidsmiljøloven.

Personvern og cookies