Unge uten arbeidskontrakter

Tekst: Turid Børtnes (2006)
LOs sommerpatrulje, som sjekket ungdoms arbeidsforhold over hele landet i løpet av tre sommeruker, avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven sammenlignet med fjoråret.
Ved fem prosent av de 4.500 besøkte virksomhetene ble det registrert så alvorlige brudd på loven at de ble meldt til Ar­beidstilsynet. 33 av virksomhetene ble også anmeldt for svart arbeid. Men de fleste registrerte bruddene på regelverket som ble avdekket, var ikke så alvorlige at Arbeidstilsynet ble koblet inn. Mye handlet om unge som jobbet uten skriftlige arbeidskontrakter, noe som var LOs hovedfokus denne sommeren. I tillegg til arbeidskontrakter behandlet sommerpatruljen blant annet lønn- og tariffspørsmål, overtid, manglende lønnsutbetaling, ferie- og sykepenger, opplæring og sosial dumping, ifølge sommer­pat­ruljens rapport for 2006. De unge arbeidstakerne som fikk besøk, fordelte seg på mange forbundsområder, med hovedvekt på Handel og Kontor, Hotell og Restaurant og Fellesforbundet. Det er 21. år på rad at LO sender ut en egen patrulje som besøker arbeidsplasser der ungdom jobber.
Personvern og cookies