Unge sliter psykisk

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Mange unge med psykiske lidelser sliter, særlig med overgangen fra studier til arbeidslivet. I regi av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse skal det nå foretas en kartlegging av en rekke prosjekter og tilbud rettet mot ungdom med psykiske lidelser. På bakgrunn av dette arbeidet vil NAV etablere et eget fagutviklingsprogram for ungdom. Hovedfokus for dette programmet er hvordan tverrfaglig kompetanse best kan etableres for ungdom som har problemer når de skal ut i arbeidslivet. Daglig leder av Arbeids­livs­tele­fonen, Grace Beathe Mathisen, mener at dette kan bli viktige tiltak for ungdom som ønsker å komme i varig arbeid. – Unge med psykiske lidelser er i faresonen for å bli varig uføre, forskning viser at unge har nesten dobbelt så stor risiko for å bli uføretrygdet av denne typen lidelser som eldre med tilsvarende diagnose.

Personvern og cookies