Ungdom reiser mest miljøvennlig

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Det er ungdommen som er mest miljøvennlige når det gjelder reiser til og fra jobb, viser en svensk undersøkelse. Flertallet, det vil si 57 prosent i aldersgruppen 30 til 44 år, bruker bil for å komme til jobben. I aldersgruppen 18-29 år er det bare 29 prosent som bruker bil skriver den svenske SKTF-tidningen. Dette viser en undersøkelse gjort på oppdrag fra forsikringsselskapet If, hvor 3.600 personer ble spurt om hvordan de kom seg på jobb. En fjerdedel av de unge reiser kollektivt, 15 prosent går og 26 prosent sykler. I de øvrige aldersgruppene er det bare 10 prosent som reiser kollektivt, 7 prosent går og 16 prosent sykler. Under­søkelsen avdekket også store kjønnsforskjeller, 52 prosent av mennene mot 42 prosent av kvinnene brukte bil på jobb.

Personvern og cookies