Ulykkestallene skal ned

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Hvert eneste år blir ca 74.000 personer skadet i arbeidslivet. I forhold til antallet sysselsatte skjer det spesielt mange arbeidsulykker i skog- og landbruket. Nå samarbeider Bygdefolkets Studieforbund (BSF)og AOF Norge om sikkerhetskurs ved bruk av visse typer arbeidsutstyr.

– Det skjer gjennomsnittlig 14 dødsulykker hvert år innenfor jord- og skogbruksnæringen, opplyser generalsekretær Liv Kjuus i BSF. – Dette tallet har heldigvis gått noe ned de siste årene, i fjor var det bare fem dødsulykker i næringen, året før var antallet ni. Denne trenden håper vi vil fortsette. Med dette tiltaket vi nå skal sette i gang, tror vi at vi kan bidra til en enda større nedgang.

Færre ulykker
– Selv om ulykkestallene for skog- og landbruksnæringen er høye i forhold til antall sysselsatte, er antallet ulykker såpass lavt at ytre forhold, som mye stormfelling av trær eller en vanskelig vinter, fort kan få ulykkestallene til å vokse igjen, sier Liv Kjuus. Samarbeidsavtalen med AOF dreier seg om dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring på visse typer arbeidsutstyr, slik som bruk av ulike typer kraner, gaffeltrucker og masseforflytningsmaskiner, blant annet gravemaskiner og hjullastere. Dette er utstyr som krever forsiktighet, erfaring og kunnskap ved bruk. – Vår organisasjon kan ikke få godkjenning for sertifisert sikkerhetsopplæring på disse områdene, vi måtte derfor finne en samarbeidspartner. AOF Norge er sertifisert for opplæring på alle typer arbeidsutstyr i henhold til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr og har kursvirksomhet over hele landet.. Denne forskriften trådte i kraft for landbruket ved forrige årsskifte etter en overgangsperiode.

Bedre sikkerhet
Forskriften gjelder foruten arbeidsgivere også alle som driver enmannsforetak, og som har noen til å arbeide for seg, for eksempel barn eller ektefelle på en gård. Kjuus opplyser at Bygdefolkets Studieforbund er en av Norges største kursarrangører med tilbud om en lang rekke kurs over hele landet. Svært mye av kursvirksomheten dreier seg om sikkerhet i jord- og skogbruk. – Vi har tatt dette på alvor i mange år, bare i fjor hadde vi over 1.500 deltakere på kurs i forhold til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Men når det dreier seg om sertifisert spesialopplæring, må vi benytte de som har kompetanse og er godkjent på det spesielle området. Det er foreløpig ikke fastsatt når de første kursene starter, men det vil skje en gang i løpet av vårhalvåret.

Personvern og cookies