– Ulykkestall vi ikke kan leve med

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

– Det er med årene blitt færre ulykker i landbruket, men fortsatt er ulykkestallene høyere enn hva vi kan leve med, sier daglig leder for Landbrukets HMS-tjeneste, Ole Brunes. Etter et par år med relativt lave ulykkestall har det hittil i år skjedd hele 11 dødsulykker i landbruket.

– Vi må få bøndene til å tenke annerledes. Vi kan ikke trekke ut en bestemt årsak til ulykkene, det handler i stor grad om en kultur i landbruket der utøverne tar for lite inn over seg at de må tenke sikkerhet i sitt daglige arbeid, mener Brunes.

– Jeg skulle bare…
Dette er et utsagn de som jobber med ulykkesforebygging i jordbruket kjenner svært godt. – Vi jobber aktivt for å få en langt større bevissthet om sikkerhet inn i hverdagen til bøndene. Vi merker det på medlemmene, når de får besøk av våre rådgivere hjemme på gården, ser de jobben sin og omgivelsene med nye øyne. Et hjemmebesøk blir ofte et positivt spark bak for å sette i verk nødvendige tiltak. Samtidig med at bonden kan få hjelp til praktiske forhold, for eksempel tiltak som kan forebygge belastningslidelser, kan HMS-rådgiveren bistå med internkontroll og en tiltaksplan i den forbindelse. En slik tiltaksplan vil også kunne fungere som en hjelp i det daglige arbeidet. Landbrukets HMS-tjeneste er en stiftelse eid av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det er blant annet ansatt 52 regionale rådgivere for landbruk som gir råd og veiledning om helse, miljø og sikkerhet til medlemmer over hele landet. Disse rådgiverne samarbeider med en bedriftshelsetjeneste innen hver region.

Langsiktig arbeid
– Hva nå etter at ulykkesstatistikken har gjort et kraftig hopp oppover, vil dere sette i verk spesielle tiltak? Det har jo vært kjørt ulykkesforebyggende kampanjer tidligere som ser ut til å ha hatt en viss virkning. – Ja, vi har blant annet hatt felles aksjoner med Arbeidstilsynet. Dette har vært positivt, det løfter temaet høyere opp på dagsordenen. Men en skal være klar over at slike tiltak ikke virker så mye hjemme hos den enkelte bonde. Det er det langsiktige, hverdagslige arbeidet etterpå som teller, ikke hva som skjer under en tidsbegrenset kampanje, sier Brunes. Den største utfordringen slik Brunes ser det, er å gjøre Landbrukets HMS-tjeneste mer kjent blant næringens utøvere. Ordningen er frivillig og i dag er ca 5.500 gårdsbruk og 7.500 enkeltpersoner medlemmer. – Medlemstallet øker, men det er langt frem, vi er ikke godt nok kjent. Alle er enige om at stiftelsens tiltak fungerer, det viser blant annet Landbruksdepartementets evaluering av tjenesten, men vi må nå langt flere. Brunes opplyser at organisasjonen nå skal gå en runde med eierne for å diskutere tiltak for å øke antallet medlemmer.

Personvern og cookies