Ulykkesbelastet havbruk

Tekst: Turid Børtnes (2010)

Oppdrettsnæringen har et sikkerhetsproblem, noe som avspeiles i ulykkesstatistikken. Det er bare fiske og bergverk som har flere omkomne pr 1.000 årsverk enn denne næringen.
Dette slår forskere fra NTNU Samfunnsforskning fast i en kronikk i adressa.no. Etter intervjuer med ulike deler av bransjen har de funnet ut at det er store mangler når det gjelder helhetlig og systematisk tenkning rundt sikkerhet. Det gjelder for eksempel tidsfrister som blir fremskyndet, utsatte investeringer og alene- og natt-arbeid som blir utført til tross for sikkerhetsrisiko.
Forklaringer på ulykker viser det samme. Ulykkene får et individfokus ved at de involverte personene ofte får all skyld uten at bakenforliggende årsaker trekkes frem.
Forskerne konkluderer med at det er behov for mer systematisk sikkerhetsarbeid innen havbruksnæringen.

Personvern og cookies