Ulykker i Nord-Trøndelag

(2009)
Det har vært flere ulykker og uhell i forbindelse med vei- og sprengningsarbeid i Nord-Trøndelag de siste åra.
13. mars 2009: Et kvikkleireras utløst av veiarbeid på Kattmarkvegen ved Guldholmsstranda, tar med seg flere hus, hytter og garasjer på sjøen.
19. august 2008: I forbindelse med arbeid på Rv 769 i Vemundvik raste over 100 meter av «kystriksvegen» ut i sjøen på grunn av dårlige grunnforhold. Ingen personer kom til skade.
21. februar 2008: Under sprengning av veiskjæringa ved Rv 17 sør for Bangsund, gikk ei salve feil og stein ble slynget 300 meter. To bolighus i Langøra ble skadet. I 2007 og 2008 gikk det flere ras i Løsberga sør for Steinkjer der Statens Vegvesen anlegger ny firefelts E6.
24. november 2007: Tre personer omkommer da en buss velter på tur fra Verdal mot Sverige. Statens Vegvesen har ansvar for veivedlikeholdet på strekningen. Det var svært glatt da ulykken skjedde.
21. februar 2003: Arbeidet med opprydding etter sprengningsulykken i Vika førte til en ny, ukontrollert steinsprut som havnet over 200 meter unna sprengningsområdet. Fem bolighus ble påført skader.
7. februar 2003: Alt går galt i forbindelse med utsprengning av forskjæringa til Vikatunnelen. En person mistet livet etter å ha blitt truffet av steinmassene som ble slynget ut med stor kraft.
Kilde: Namdalsavisa/NRK
Personvern og cookies