– Ulovlig verneutstyr i bruk

Tekst: Turid Børtnes (2006)

 

Fagforeningen Safe, som organiserer norske oljearbeidere, har slått alarm fordi de mener at verneutstyr som brukes under sandblåsing, både er ulovlig og farlig.

– Vi har skrevet til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet og bedt om at bruk av sandblåsemasker av typen Viking stanses øyeblikkelig, opplyser yrkeshygieniker Halvor Erikstein i Safe. Bakgrunnen for den al­­vorlige henvendelsen er at verneutstyret ikke er CE-merket, slik det skal være i følge norsk regelverk på området.

Støy og farlig støv
Erikstein er svært kritisk til at den aktuelle maska brukes fortsatt til tross for at det gjennom mange år har vært kjent at lufttilførselen inne i maska medfører et uakseptabelt høyt støynivå for brukerne. – Sandblåsing er en ekstremt støyende arbeidsoperasjon, da er det ille at selve verneutstyret påfører brukerne støy langt over 100 desibel gjennom sus fra lufttilførselen inne i maska. Sandblåsere utsettes også for store mengder fint støv under arbeidet. Arbeidsoperasjonen brukes til å fjerne rust, gammel maling og annen overflatebehandling fra flatene som skal behandles. – Denne maska kan heller ikke brukes som åndedrettsvern, den slipper gjennom for nye fint støv, sier Erikstein. Dermed er det stor risiko for at arbeidstakeren blir eksponert for støv med mange helsefarlige komponenter, slik som bly fra blyholdig maling.

Skal være merket
Alt verneutstyr som skal brukes i Norge, skal være CE-merket. Slik merking innebærer at det er gjennomført en grundig vurdering av utstyret. Det gir blant annet en garanti for at utstyret beskytter brukeren mot den aktuelle risikoen. Forskriften som regulerer dette, gir ingen mulighet til å fravike kravet om CE-merking. Det er først og fremst arbeidsgiver som har ansvar for at verneutstyr som brukes har de nødvendige godkjenninger og fyller lovens krav, men også produsent og leverandør har et ansvar. Det blir nå opp til myndighetene gjennom Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet å avgjøre hva som skal skje i saken.

Personvern og cookies