Ulovlig å spørre om graviditet

(2010)

GEEt lovforbud skal hindre arbeidsgivere å spørre om graviditet, adopsjon og familieplanlegging i en ansettelsesprosess. Inkludert i begrepet familieplanlegging er planlagt graviditet, planlagt adopsjon, infertilitetsbehandling og planlegging av hvordan man har tenkt å ta ut foreldrepermisjon. Forbudet ble vedtatt i Stortinget 9. mars i år, og tas inn i likestillingslovens §4 etter et enstemmig vedtak.
Liketstillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er svært positiv til den nye loven.
– Supert! Dette er på høy tid. Ombudet har jobbet for dette i flere år. Vi får svært mange henvendelser fra kvinner som blir diskriminert på grunn av graviditet. Man skulle kanskje ikke tro at dette er et problem i dagens Norge, men vi ser at dette skjer i stort omfang, sier hun til Aftenposten.no.

Personvern og cookies