ULOVLIG Å LEGGE UT BILDER AV ANDRES BARN PÅ FACEBOOK

(2010)

Ved skolestart har stolte foreldre foreviget sine håpefulle, gjerne sammen med nye klassevenner. Nå advarer Datatilsynet mot å legge disse bildene ut på Facebook.
Regelverket sier du må be om samtykke før du legger ut bilder av andre på nettet. Gjelder det bilder av barn under 15 år, skal foreldrene samtykke. Unntak er store offentlige arrangementer som 17. mai. De som ikke ønsker å være med på bildet, kan forlate stedet. På første skoledag kan ikke barna velge om de vil være der eller ikke. Bilder fra klasserommet der barna gjerne også sitter med navneskilt, har ikke noe på nettet å gjøre.
Fredriksstad Blad 23.08.10

Personvern og cookies