Ulik praksis

(2006)

Over halvparten av arbeidslivssentrene i Norge kårer ikke årets IA-virksomhet.

Hvordan Norges arbeidslivssentre velger å hedre dyktige IA-virksomheter varierer veldig. Noen kårer årets IA-virksomhet, andre månedens, noen har ingen kåring og atter andre gir ut dialogbenker. Rikstrygdeverket ønsker ikke å blande seg i hva sentrene gjør. – Kåring av årets IA-virksomhet kan ha en positiv funksjon, og det er bra at arbeidslivssentrene bidrar til å videreformidle suksesshistorier. Men det er ikke dermed sagt at slike kåringer er eneste måten å gjøre dette på, sier avdelingsdirektør i Arbeids- og rehabiliteringsdivisjonen i Rikstrygdeverket, Tone Mørk.

BegeistRing
I både Vestfold og Oppland har de tidligere kåret årets IA-virksomhet. Men ikke i fjor. – Vi arrangerte heller den store konferansen Begeistringer. Der fokuserte vi på enkeltpersoner som ble hedret med en begeistRing hver for sitt arbeid for arbeidsmiljøet, sier avdelingsdirektør i Arbeidslivssenteret i Vestfold, Svein Olav Nilsen. – Vi synes i og for seg vi hadde mange gode virksomheter å velge mellom. Men det ble vanskelig å kåre en spesiell bedrift, så vi vil se nærmere på kriteriene våre før vi gjør noen kåring, sier Eirik Mangrud. Avdelingsdirektøren i Oppland sier at det muligens blir en slags kåring av en eller flere IA-virksomheter senere i vinter. Årets IA-virksomhet er heller ikke kåret i Hedmark. – Vi har ikke institusjonalisert den ordningen hos oss. Til tider har vi heller gitt bedrifter oppmerksomhet når de har nådd visse milepæler. Utdeling av dialogbenker har blant annet gitt presseoppslag, sier avdelingsdirektør Per Bergsvein Støen, som også tror de kommer til å kåre årets IA-virksomhet i 2006.

Kriterier for kåring
– Vi har rett og slett ikke fokusert på det i år. Vi har vært mer opptatt av å få på plass delmål to-tenkingen. Kanskje vi har vært litt for innadvendte og ikke fått med oss det mediamessige poenget med slike kåringer, sier avdelingsdirektøren i Hordaland, Øyvind Antonsen. Han etterlyser klarere kriterier for hva som skal kvalifisere til en slik pris fra sentralt hold. Det kan ikke Tone Mørk hjelpe med. Vi utarbeider ikke slike kriterier. Det sentrale er å jobbe for målene i intensjonsavtalen, og oppnå resultater i forhold til disse, sier hun. Arbeidsmiljø nr. 1- 2006

Personvern og cookies