– Uheldig at de har trukket seg

(2003)

 

Statsråd Victor D. Norman sier i en kommentar til at styret i Arbeidstilsynet har trukket seg at han finner det uheldig på det nåværende tidspunkt. Han har nå bedt om et møte med styremedlemmene for å be dem ta opp sine verv igjen inntil videre.

Men arbeidsministeren står fast på at styret skal avvikles slik det står i stortingsmeldingen om statlige tilsyn. Han viser i stedet til planene om å opprette et Arbeidslivsforum , noe partene er blitt enige om som en del av det inntektspolitiske samarbeidet. I dette forumet skal arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i Kontaktutvalget være representert samt lederne i Aetat og Arbeidstilsynet. Forumet skal drøfte aktuelle spørsmål innenfor hele arbeidslivsområdet. Statsråden presiserer også at de forhold stortingsmeldingen om tilsyn omhandler, ikke under noen omstendighet skal ha som hensikt å svekke trepartssamarbeidet.

Personvern og cookies