Uføretrygd som lønnstilskudd

(2005)

Fra 1. januar i år ble det som en prøveordning mulig å bruke uførepensjonen som lønnstilskudd.
Ordningen fungerer slik at den uføretrygdede kan tilby en arbeidsgiver pensjonen sin, mot at vedkommende mottar lønn fra bedriften for det arbeidet vedkommendeutfører. Dermed bør det bli langt mer attraktivt å ta inn trygdede i arbeidslivet. Tiltaket er foreløpig innført i fem fylker som et forsøksprosjekt: Hedmark, Rogaland, Sør-Trøndelag, Telemark og Troms. Intensjonen er at det skal føre til fast ansettelse i hel- eller deltidsstilling for den trygdede. Ordningen vil kunne ha en varighet på inntil tre år for hver enkelt uførepensjonist der det er behov for å prøve ut deltakerens funksjonsevne. Det innebærer at det er lovlig å ansette en person midlertidig i inntil tre år i forbindelse med forsøksprosjektet. Avtale med arbeidsgiver inngås av Aetat eller trygdeetaten og følges opp av den etat som har inngått avtalen. Den som skal prøve seg i arbeidslivet har krav på lønn fra arbeidsgiver i følge de avtaler som gjelder for virksomheten. Uførepensjonen stoppes når vedkommende mottar lønn. Arbeidsgiverens tilskudd tilsvarer størrelsen på deltakerens uførepensjon. Prosjektet er regulert i en egen forskrift. Arbeidsmiljø nr. 2-2005
Personvern og cookies