Uføre foreldre risikerer uføre barn

(2004)

Det viser seg at barn av foreldre som er uføretrygdede har tre ganger så stor risiko for selv å bli uføretrygdet i ung alder som andre barn.
En undersøkelse viser at foreldrene til en viss grad tjener som rollemodeller for barna. Sønner har størst risiko for selv å bli uføretrygdet der far har slik trygd, og det samme er tilfelle for døtre når moren er uførepensjonert. Men sosiale og økonomiske forhold spiller vel så stor rolle, i familier der begge foreldrene er trygdet har barna ofte lavere utdanning og inntekt enn andre i tillegg til høyere sykefravær og lavere arbeidsdeltakelse. Undersøkelsen er gjort av forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og Forsvarets sanitet og publisert i tidsskriftet Norsk Epidemiologi. 30.000 barn med uføretrygdede foreldre har deltatt i undersøkelsen.
Personvern og cookies