Uenighet om bønder og kreft

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Bønder har tre ganger så stor risiko for å få hudkreft som andre yrkesgrupper. Det mener svenske forskere ved Sahlgrenska akademisjukhuset i Göteborg. Men ved Kreftregisteret i Norge tviler man på tallene.
Kreften det er snakk om er plateepitelcancer som utvikler seg i selve hudlaget og ikke føflekkreft. Årsaken til at bønder er mer utsatt er at de er mer ute enn andre yrkesgrupper, og dermed mer utsatt for skadelig stråling fra sola, skriv­er Nationen. Svenske hudspesialister oppfordrer nå organisasjonen Landbrukarnas Riksförbund (LRF) til å gjøre bøndene bevisste på dette. Slik hudkreft kan vanligvis forebygges ved bruk av solkrem med høy solfaktor.

Norsk skepsis
Men forskningsleder Steinar Tretli ved Kreftregisteret, som registrerer alle krefttilfeller i Norge, mener at det ikke er noen grunn til å gå ut med spesielle advarsler til bøndene på bakgrunn av de svenske resultatene. Han er skeptisk til tallene. – I den statistikken vi har fra Norge fra 2003 er ikke de som jobber i landbruket spesielt høyt representert, sier Tretli. Uten at han vet hva svenske forskere bygger på, vil han ikke gå god for resultatene. Steinar Tretli viser til en felles nordisk kartlegging av kreft­forekomster som viser at bønder faktisk får mindre føflekkreft enn andre yrkes­grupper. Dette er også en kreftform som fremkalles av sol. Den norske kreftforskeren tror at bønder ikke er så mye eksponert for sol som før, de sitter mye i maskiner med beskyttet førerplass og de kaster ikke så lett klærne på grunn av utstyret de må bruke.

Personvern og cookies