UD kartlegges i mai

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Utenriksdepartementet er i rute med den omfattende arbeidsmiljøkartleggingen som Arbeidstilsynet har pålagt dem. – Spørreskjemaet er nå klart, og selve kartleggingen vil bli foretatt i løpet av de to første ukene i mai, opplyser informasjonsrådgiver Cathrine Andersen i UD.

Arbeidstilsynet ga allerede 1. september 2004 Utenriksdepartementet en rekke pålegg for å bedre arbeidsmiljøet. For flere av påleggene er det satt en frist til 1. juni i år for gjennomføring. Det gjelder blant annet kartlegging av arbeidsmiljøet og utarbeiding av en handlingsplan for å bedre miljøet i det sterkt kritiserte departementet. Innen 1. september må UD kunne legge frem resultater av denne handlingsplanen. Cathrine Andersen opplyser at det er departementets arbeidsmiljøutvalg som står bak prosessen med utforming av spørreskjemaet som skal brukes i undersøkelsen. – Det har vært en «ta og gi-prosess» som blant annet har omfattet tjenestemannsorganisasjonene, hovedverneombudet og administrativ avdeling. Alle har fått komme med sine innspill, og samtlige grupper har fått gjennomslag for en del av sine synspunkter selv om det ikke har vært mulig å ta med alt som er foreslått, sier Andersen. Det er Utenriksdepartementets bedriftshelsetjeneste, Hjelp24, som bistår med gjennomføringen av undersøkelsen.

Reinås-rapporten
– Har dere tatt med noe av det som kom frem i Reinås-utvalgets rapport som innebar en svært hard kritikk blant annet av samarbeidsklima, lederstil og andre interne forhold i departementet? – Reinås-rapporten er svært fersk, så det tror jeg ikke har vært mulig. Men mange av de problemstillingene som ble berørt i denne rapporten er kjent fra før i departementet. Jeg vil også nevne at den arbeidsmiljøundersøkelsen som skal gjennomføres i departementet har et mye bredere grunnlag enn det som angår Reinås-rapporten. I forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen er departementet i gang med en omfattende HMS-opplæring av ledere med personalansvar. – Dette er noe det blir lagt stor vekt på i den prosessen som nå er i gang. Det er helt vesentlig at resultatene av en slik arbeidsmiljøundersøkelse blir implementert i departementets daglige arbeid, påpeker Cathrine Andersen. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies