Uavklart om el-overfølsomhet

(2006)
Mennesker som mener de får helseplager av elektromagnetiske felt fra elektriske apparater, mobiltelefoner og tilsvarende får ikke mye støtte i nyere forskning.
En fersk rapport slår fast at det ikke er påvist noen sammenheng mellom lavfrekvente felt og såkalt el-overfølsomhet. Det er førsteamanuensis Gunnhild Oftedal ved Høgskolen i Sør-Trøndelag som har laget rapporten på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Rapporten tar for seg en rekke internasjonale vitenskaplige arbeider fra mange forskjellige land og de konklusjoner som trekkes der. Konklusjonene er klare, forskerne finner ingen sammenheng mellom symptomene ved el-overfølsomhet og lavfrekvente felt, skriver Aftenposten. Både symptomene og de forhold de enkelte reagerer på, varierer fra person til person og landene imellom. Dette får forskerne til å mene at årsakene til helseplagene kan være forskjellige. Men de tviler ikke på at plagene er reelle. I Sverige, der el-overfølsomhet har vært et tema i lengre tid, pekes det på viktigheten av å sette i verk tiltak så raskt som mulig, både i miljøet rundt pasienten og mot eventuelle helseplager.
Personvern og cookies