Uakseptabelt dobesøk

Tekst: Mats Løvstad (2011)

To av tre ledere har vært flaue på vegne av andre møtedeltakere fordi de har utvist mangel på respekt for god møtekultur.

Det kommer frem i en landsomfattende arbeidsmarkedsundersøkelse utført av Respons Analyse for Proffice. Ni av ti ledere mener dessuten norsk møtekultur har blitt mindre formell. Sosiale medier og digitale verktøy får det meste av skylda.
– Når åtte av ti ledere mener møtekulturen har endret seg som følge av den digitale hverdagen, byr det på visse utfordringer. Er det stuerent å svare på SMS i et møte, eller å notere på laptop? Det skaper mye frustrasjon når de digitale normene – og hva som er god møtekutyme – ikke er avklart, sier adm. direktør Per Bergerud i bemanningsselskapet Proffice.

Behov for retningslinjer
At seks av ti ledere mener det er uakseptabelt å svare på en SMS under et møte er kanskje ikke så overraskende. At derimot en av fire plasserer det å unnskylde seg for et toalettbesøk i samme kategori, er noe mer spesielt.
– Det er naturlig nok store forskjeller mellom de ulike aldersgruppene på dette temaet. Jo yngre både ledere og arbeidstakere er, dess mer åpen er man for uformell oppførsel i møtene. Uansett har det tvunget seg frem et behov for felles retningslinjer, for hvordan man skal oppføre seg i møter. På landsbasis mener nemlig åtte av ti ledere, og samme andel ansatte, at dette er nødvendig, sier Bergerud.

Personvern og cookies