Tverrfaglig forskning på sykefravær

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Ved Universitetet i Bergen er det nå etablert et tverrfaglig senter for forskning på sammenhenger mellom stress, søvn og helse. Forskere fra tre ulike fakulteter vil forsøke å finne svar på hva som gjør at vi blir syke, hvor mye vi tåler og hvilke tiltak som gir best effekt ved forebygging og behandling.
Utgiftene til sykefravær i Norge beløper seg til 47 milliarder kroner hvert år, skriver Tidsskrift for den norske Lægeforening. Det brukes millionbeløp årlig her i landet til tiltak for å redusere sykefraværet, men det mangler god dokumentasjon på hva som virker, mener forskerne ved senteret. – Det nye senteret ønsker å se sammenhengene mellom stress, søvn og helse i en helhet, sier Hege Eriksen, forskningsdirektør ved senteret. Forskerne skal teste hvilken effekt bestemte aktiviteter har på det egenmeldte fraværet, på arbeidstakerne opplevelse av subjektive helseplager slik som utmattelse, ryggsmerter og hodepine og på deres evne til å mestre stress. Når resultatene er analysert, vil forskerne kunne gi råd om tiltak. Senteret er bygd opp tverrfaglig med åtte forskningsgrupper fra tre forskjellige fakultet, det psykologiske, medisinske og samfunnsvitenskapelige fakultetet
Personvern og cookies