– Tverrfaglig samarbeid er nøkkelen til det nye arbeidslivet

-Mer tverrfaglig samarbeid mellom teknologer og andre fagspesialister er nøkkelen til det nye arbeidslivet. Å tenke innovativt blir viktig uansett om vi jobber i barnehage eller i et departement, sier forfatter og journalist Maria Amelie. 18. – 20. oktober står hun på scenen i Grieghallen under årets Arbeidsmiljøkongress.

–  Vi lærer for lite om teknologi på skolen. Vi har fortsatt ikke knekt koden for nye utdanningsteknologier som kan bidra til å reformere skolen. Bedre teknologiforståelse, mer samarbeid på tvers av fagfelt og evne til innovasjon er nøkkelen til å møte det nye arbeidslivet, sier Maria Amelie.

Du har en bachelorgrad i sosialantropologi og en mastergrad i tverrfaglige kulturstudier fra NTNU. Hvilken utdannelse ville du valgt hvis du fikk mulighet til å studere på nytt?

–  Jeg ville definitivt valg ingeniørstudier. Byggingeniør hadde vært interessant. Da kunne jeg vært med i Leger uten grenser og bidratt til å bygge bedre levekår for de som trenger det. Mange tenker at man studere samfunnsfag for å redde verden, men det er tekniske og praktiske fag som blir essensielle fremover. Skipsingeniør er også spennende, og jeg elsker store skip med masse spennende teknologi.

Hvordan tror du fremtidens arbeidsliv vil se ut?

–  Det vil nok bli mer vanlig å jobbe for seg selv, enten som vekstgründer eller frilanser. Nye teknologiske løsninger vil gjøre det enda enklere å jobbe sammen på tvers av tidssoner og grenser. Vi må også forberede oss på å møte langt flere omstillingsprosesser enn i dag på grunn av automatisering og nye forretningsmodeller som gjør at vi må lære noe nytt og omstille oss hele veien.

I USA er det mye snakk om såkalte «mini-retirements» som er lengre pauser fra arbeidslivet for å gjennomføre reiser og realisere drømmer. Det er ikke utenkelig at dette fenomenet vil bli mer vanlig også her til lands, forklarer Maria Amelie.

Hva tenker du om rollen til tillitsvalgte og verneombud i det nye arbeidslivet?

–  Når flere i fremtiden vil jobbe for seg selv og ha flere ulike arbeidsgivere vil også fagorganiseringen endre seg. Om 20 år kan det tenkes at vi har en egen frilansfagorganisasjon og egne tillitsvalgte fra ulike sektorer. Selv er jeg med i Norsk Journalistlag for frilansere. Jeg liker godt å være organisert, samtidig vet jeg at jeg kan være fri.

På Arbeidsmiljøkongressen deler hun blant annet innsikt fra sin siste bok Moderne munnkurv som handler om ytringsfrihet i arbeidslivet. Sammen med medforfatter Dag Yngve Dahle viser de til at ansatte i dagens arbeidsliv ikke har full ytringsfrihet slik mange tror.

Melde deg på Arbeidsmiljøkongressen her for å lære mer om ytringsfrihet i arbeidslivet.

 

Forside-Underside-AMS-Nyhetsbrev

Personvern og cookies