Tusenvis må fornye sertifikat

Tekst: Mats Løvstad (2011)

Neste år må over 50.000 personer på resertifiseringskurs hvis de ønsker å beholde gyldig sertifikat i varme arbeider.

Etter at sertifiseringsordningen ble innført for elleve år siden har 220.000 personer tatt sertifikatet, og antallet branner som følge av varmt arbeid er halvert.
– Det er ingen tvil om at ordningen har hatt en positiv innvirkning på brannskadestatistikken. Dessuten er det i strid med etablerte forsikringsvilkår å utføre varmt arbeid på tilfeldig arbeidsplass, uten gyldig sertifikat. Derfor bør alle aktive håndverkere med sertifikater som utløper neste år, ta kontakt med en godkjent instruktør for fornyelse, anbefaler Knut Norum i Norsk brannvernforening.

– Videreutvikle gode holdninger
Sertifikatene det er snakk om gjelder for fem år av gangen, og for å få fornyelse må innehaverne gjennom et tre timer langt kurs med repetisjon av faglige krav kompetanse innen brann og sikkerhet. I tillegg må man ha gjennomført en praktisk slokkeøvelse i løpet av de to siste årene.
– Foruten det faglige vedlikeholdet så skal kurset bidra til å videreutvikle gode holdninger, og en risikobevisst atferd, hos utøverne av varme arbeider. Å dele erfaringer med hverandre er derfor et sentralt element, legger Norum til.

Personvern og cookies