Turid Børtnes slutter i Arbeidsmiljø

Tekst: Grethe Ettung (2010)
Mangeårig journalist i tidsskriftet Arbeidsmiljø, Turid Børtnes, går over i pensjonistenes rekker. Penn og notatblokk skiftes ut med kartbøker og reisebeskrivelser.
Alt fra turer til Kambodsja og Vietnam, til det å besøke inkaenes rike i Peru har gitt mersmak. – Det er flere steder vi kan tenke oss å besøke, smiler Turid. Som den aktive frilufts- og reiseentusiasten hun er, blir det neppe vanskelig å fylle pensjonisttilvær-elsen. Likevel, det er ikke med lett hjerte hun forlater Arbeidsmiljøsenteret. – Jeg kommer nok til å savne både jobb og kolleger. Det har vært morsomt og interessant å få arbeide innenfor områder som berører folks arbeidshverdag, sier Turid, som har hatt det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet på agendaen i godt og vel 18 år som journalist i Arbeidsmiljø. – Det har vært spennende å følge med på samfunnsutviklingen når det gjelder temaet arbeidsmiljø. Utfordringen har vært å trekke fram sider ved arbeidsmiljøet som berører folks arbeidshverdag, men som sjelden vektlegges i andre medier. Hun er ellers godt fornøyd med at temaet arbeidsmiljø får stadig større plass i nyhetsbildet. – Det er positivt, et godt arbeidsmiljø er ikke noe en oppnår en gang for alle, det trengs vedvarende innsats.

Utfordrende

– Å få arbeide med et tema som har så stor betydning for de fleste av oss, synes jeg har vært veldig meningsfylt. Og møtene med alle de flotte menneskene, som nesten uten unntak er stolte av jobben og arbeidsplassen sin, gjør at jeg kommer oppløftet tilbake fra slike oppdrag. Det gir energi. Noe hun derimot synes har vært energi-tappende i jobbøyemed, er kampen om nøkkelpersonene. – Særlig innen offentlig sektor er det blitt nærmest umulig å få de aktuelle menneskene i tale. De skyver informasjonsfolk og ferdigskrevne notater foran seg. Noe som er lite tilfredsstillende for en journalist. Andre utfordringer har vært å følge med på alt som skjer på datafronten. Men Turid liker utfordringer. Vi tør påstå at det ikke er veldig mange 67-åringer som gladelig står ned de svarte løypene i slalåmbakkene, forserer et fjell eller tre, eller som synes at en fem-timers tur i marka er akkurat passe. – Å være fysisk aktiv, gir meg overskudd, både i jobben og på hjemmefronten, sier Turid. Med tre bonus-barnebarn fra fire år og nedover, er det neppe noen ulempe.

I toppen av boretårnet

Selv om Turid synes det er veldig trist å skulle forlate en kjær arbeidsplass med «fantastiske kolleger og ledelse», blir hun neppe sittende og sture. – Jeg har noen prosjekter på gang. Som Blommenholm-beboer og aktiv i styre og stell, skal hun bidra til en jubileumsbok for Blommenholm vel som fyller 100 år. Hun har også sagt ja til et oppdrag som fagkonsulent for en bok om arbeidsmiljø. Apropos arbeidsmiljø, vi spør om det er jobboppdrag som har gjort spesielt inntrykk på henne. – Besøket på Statfjord A, kommer det kontant. – Å klatre i utvendige leidere til toppen av boretårnet, for deretter å forsere diverse trappetrinn for å ende opp 175 meter under vannoverflaten, i ett av plattformens tre bein, er noe jeg ikke kommer til å glemme så lett.

Personvern og cookies