Tunnelarbeidere kreftkontrolleres

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Etter at kreftalarmen har gått i Sverige i forbindelse med skader etter bruk av det giftige stoffet akrylamid, har Kreftregisteret i Norge besluttet å fortsette kontrollen av anleggsarbeidere som ble utsatt for stoffet ved bygging av Romeriksporten. 75 norske anleggsarbeidere ble utsatt for det kreftfremkallende stoffet akrylamid som finnes i tetningsmidlet Rhoca-Gil. De er tidligere overvåket for å se om stoffet har ført til helseskader. Dette er ikke påvist, selv om et tilfelle i forbindelse med saken havnet i Trygderetten. Den ble ikke tatt til følge av retten. Akrylamid er kreftfremkallende og kan også føre til nerveskader samt skader på miljøet. Av de 150 svenske anleggsarbeiderne som ble utsatt for stoffet, ble det påvist nerveskader hos 22 personer. I tillegg ble kuer og vann og brønner forgiftet da stoffet lekket ut i naturen.

Personvern og cookies