Tungt arbeid

(2008)
Tallet på svært overvektige personer stiger og medfører stadig større utfordringer for ansatte i ulike bransjer.
Tunge løft, mangel på utstyr og trangt om plass gir økt frustrasjon, melder det danske Magasinet Arbejdsmiljø. Personale som er i jevnlig kontakt med overvektige personer, beskriver hvilke utfordringer de står overfor når de skal pleie og håndtere et stigende antall svært overvektige. Både de ansattes fysiske og psykiske arbeidsmiljø påvirkes i stor grad. De opplever at arbeidet med svært overvektige personer medfører endrede arbeidsoppgaver som krever nye prosedyrer, annet utstyr, bedre plass og mer tid. De ansatte er nødt til å foreta tunge løft, og ofte føler de seg frustrerte, hjelpeløse og handlingslammet når en svært overvektig person skal transporteres, innlegges, håndteres eller lignende.
GE
Personvern og cookies