Tungt å bære tallerkener

(2009)

Å bære tallerkener hører til det tyngste arbeidet på en restaurant. Det er derfor ikke uvanlig at serveringspersonalet får muskel- og skjelettsmerter. Høyt tempo, stress og krav om samarbeid for at jobben skal gå bra, kan også føre til konflikter som lett kan bli forsterket av språkproblemer og kulturforskjeller, skriver den svenske arbetsmiljöupplysningen.se. For den som har en stressende jobb som slutter sent på kvelden, kan det være fristende å roe ned med hjelp av alkohol. Det kan ende i en ond sirkel, fordi det fører til at en føler seg enda trettere og mer stresset neste dag. I den forbindelse peker den svenske Arbetsmiljöupplysningen på at enhver arbeidsplass skal ha klare og tydelige retningslinjer for hvordan alkohol- og rusproblemer skal takles. Når det gjelder bæring av tunge tallerkenstabler, bør arbeidsgiveren enten prøve å bytte dem ut med noen som er lettere, eller bruke serveringsvogn.

Personvern og cookies