Tryggere oljeboring

(2010)

Et nytt forskningssenter skal løfte sikkerhetsnivået på norsk sokkel.
Senteret er et samarbeid mellom SINTEF, IRIS, NTNU og Universitetet i Stavanger. Sammen med oljeindustrien skal de blant annet forbedre sikkerheten ved bore- og brønnoperasjoner. Nylig ble prosjektet «avdekket» i oljebyen Stavanger, og forsk­nings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland hilste fellesløftet velkommen.
– Når disse kompetansemiljøene forener sine ressurser med de store oljeselskapene, har vi høye forventninger, sa Aasland.
Personvern og cookies