Trygden som emigrerte

Tekst: Mats Løvstad (2010)

I fjor ble 4,2 milliarder trygdekroner eksportert ut av Norge. Nå vil NAV ha bedre kontroll på pengene som forlater landet.

I løpet av det siste tiåret har trygdeut­betalingene til personer bosatt i utlandet nesten doblet seg, og tallet stiger stadig gjennom økt utflytting og arbeidsinn­vandring. Nå har NAV opprettet et eget team som skal jobbe med å få kontrollert og verifisert opplysningene NAV trenger i forbindelse med utbetalingene.
– Kontrollteamet for utlandssaker vil ha spesielt fokus på de seks landene Polen, Marokko, Pakistan, Sverige, Spania og Thailand. Teamet utreder tips om trygdemisbruk, foretar risikoanalyser og gjennomfører kontroller, forklarer direktør Magne Fladby i NAV Kontroll og inn­kreving.

Høye mørketall

Det sier seg selv at det ikke er en enkel sak å ha potensielt hele verden som dekningsområde. For NAV kan det være vanskelig å få kontrollert opplysninger og bosted, inntekt og familieforehold.
– De aller fleste som mottar ytelser fra NAV har krav på pengene de får. Samtidig har vi grunn til å tro at vi har høye mørke­tall når det gjelder trygdemisbruk både i Norge og i utlandssakene, sier Fladby.
Siden 2008 har NAV jobbet med 700 saker i til sammen 50 ulike land, og med det nye teamet på plass er målet at arbeidet skal bli enda mer systematisk.
– Selv om vi trapper opp kontrollarbeidet i utlandet, må vi erkjenne at muligheten for å slippe unna med trygdemisbruk er større i utlandet enn hjemme i Norge, innrømmer direktøren.

Avhengige av kontaktnett

I 2005 opprettet NAV et eget servicekontor i Spania, der det i dag bor rundt 4.600 norske pensjonister, som skal sikre at flere får veiledning om rettigheter og plikter.
– Gjennom utenriksstasjonene får vi lettere tilgang til informasjon om de som mottar trygd, og oppholder seg i utlandet. I tillegg har vi en god dialog med kontrollmyndighetene for trygdesystemene i flere EØS-land, og vi deltar i samarbeidsfora i Norden og Europa, sier Fladby.

Personvern og cookies