Trygden som emigrerte

Tekst: Mats Løvstad (2010)

I fjor ble 4,2 milliarder trygdekroner eksportert ut av Norge. Nå vil NAV ha bedre kontroll på pengene som forlater landet.

I løpet av det siste tiåret har trygdeutbetalingene til personer bosatt i utlandet nesten doblet seg, og tallet øker stadig gjennom økt utflytting og arbeidsinnvandring. Nå har NAV opprettet et eget team som skal jobbe med å få kontrollert og verifisert opplysningene NAV trenger i forbindelse med utbetalingene.
– Kontrollteamet for utlandssaker vil ha spesielt fokus på de seks landene Polen, Marokko, Pakistan, Sverige, Spania og Thailand. Teamet utreder tips om trygdemisbruk, foretar risikoanalyser og gjennomfører kontroller, forklarer direktør Magne Fladby i NAV Kontroll og innkreving.

Høye mørketall
Det sier seg selv at det ikke akkurat er en enkel sak å ha potensielt hele verden som dekningsområde. Problemene for NAV ligger ofte i at det kan være vanskelig å få kontrollert opplysninger og bosted, inntekt og familieforehold.
– De aller fleste som mottar ytelser fra NAV har krav på pengene de får. Samtidig har vi grunn til å tro at vi har høye mørketall på trygdemisbruk i Norge, og dette er sannsynligvis ikke annerledes for utlandssakene, sier Fladby.
Siden 2008 har NAV jobbet med 700 saker i til sammen 50 ulike land, og med det nye teamet på plass er målet at arbeidet skal bli enda mer systematisk.
– Selv om vi trapper opp kontrollarbeidet i utlandet, må vi erkjenne at muligheten for å slippe unna med trygdemisbruk er større i utlandet enn hjemme i Norge, innrømmer direktøren.

Avhengige av kontaktnett
For å få bedre og tettere oppfølging av brukerne opprettet NAV i 2005 et eget servicekontor i Spania, der det i dag bor rundt 4 600 norske pensjonister, som skal sikre at flere får veiledning om rettigheter og plikter. Med andre ord er det å drive kontrollarbeid av trygd utenfor Norges grenser er en massiv oppgave. Derfor er NAV helt avhengige av solide kontaktnett, og har derfor blant annet Utenriksdepartementet som samarbeidspartner.
– Gjennom utenriksstasjonene får vi lettere tilgang til informasjon om de som mottar trygd, og oppholder seg i utlandet. I tillegg har vi en god dialog med kontrollmyndighetene for trygdesystemene i flere EØS-land, og vi deltar i samarbeidsfora i Norden og Europa, sier Fladby.

Personvern og cookies