TRUSLER OG VOLD

(2007)

Ansatte i hjemmehjelpstjenesten har en hard og strevsom arbeidsdag der de også kan bli utsatt for trusler og vold. Arbeidstilsynet har nå gitt kommunen pålegg om tiltak for å rette på forholdene. – Det kan synes som om arbeidsbelastningen er for stor. Økning av antall ansatte og omorganisering kan løse mye av problemet. Vi er særlig opptatte av at overordnede myndigheter tar dette problemet på alvor og tar ansvar for at helse- og miljøarbeid blant de ansatte ivaretas og følger lover og forskrifter, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet for Oslo og Akershus Tommy Pedersen.
Halden Arbeiderblad 16.09.07

Personvern og cookies