Truck- ulykker under lupen

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Hittil i år er tre personer omkommet i forbindelse med arbeidsulykker ved bruk av truck. I fjor fikk Arbeidstilsynet melding om tre slike dødsulykker. I tillegg er det mange som skader seg, ofte svært alvorlig. 

Arbeidstilsynet (AT) mangler en fullgod oversikt over ulykker der arbeidsutstyr slik som truck, er involvert. – Utviklingen teknologisk har vært slik at svært mye arbeidsutstyr, blant annet truck, er blitt mer krevende å operere sikkert, sier seniorrådgiver Tone Lyse i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). Teleskoptrucker for eksempel, krever både god opplæring, erfaring og årvåkenhet for å kunne brukes på en sikker måte. Lyse opplyser at Arbeidstilsynet nå vil etablere systemer som fortløpende skal fange opp skader og ulykker i forbindelse med bruk av maskintyper med krav om godkjent opplæring etter bruksforskriften. I tillegg til truck vil det blant annet omfatte bruk av ulike typer kraner og forskjellige typer anleggsmaskiner. Dette arbeidet er i startfasen og foreløpig ikke implementert i ATs nåværende system for registrering av arbeidsulykker.

Mangelfull statistikk
Arbeidstilsynets statistikk over dødsfall som følge av arbeidsulykker har fra 2003 registrert «involvert arbeidsutstyr», der det har forekommet opplysninger om dette. Men slike opplysninger har ikke vært kjent i samtlige tilfeller. Statistikk tilbake til 2003 viser ingen dødsfall hvor truck er involvert før i 2007, da det forekom tre dødsulykker. Tone Lyse tar forbehold om at data i forbindelse med registrering av ulykkene er mangelfulle og at det også er mye underrapportering når det gjelder arbeidsulykker. Fordi det mangler data for tidligere år, kan Arbeidstilsynet ikke svare på om økningen i truckulykker de siste to årene er en trend, eller om det er tilfeldigheter som ligger bak.

Delte ansvarsområder
Ett av de tre dødsfallene i forbindelse med arbeid med truck hittil i år hører ikke til Arbeidstilsynets ansvarsområde, fordi det skjedde i forbindelse med lossing av varer om bord på en båt. Trucken veltet og føreren falt ned i et lasterom i båten. Arbeidstilsynet registrerer ikke ulykker som skjer innen skipsfart og fiske, det er Sjøfartsdirektoratets ansvarsområde. De to andre truckulykkene var påkjørsler. I det ene tilfellet ble en operatør ved et valseverk påkjørt av en gaffeltruck. I det andre ble den forulykkede funnet foran trucken, uten at man vet eksakt hva som hendte.

32 dødsulykker hittil
Arbeidstilsynets statistikk over dødsulykker for første halvår i år viser en negativ utvikling. Det ble registrert hele 32 dødsulykker i denne perioden, mot ni dødsulykker i samme tidsrom i fjor. Åtte av ulykkene fant sted innen jord- og skogbruk, og mange skjedde i forbindelse med bruk av traktor. Det varierer fra år til år hvilke bransjer som har det høyeste antallet dødsulykker, men jord- og skogbruk, bygg- og anlegg og transport pleier å dominere statistikken. Ser en på antallet dødsulykker i forhold til hvor mange det er som arbeider i næringen, ligger jord- og skogbruk vanligvis høyest. Særlig traktorulykker får ofte en fatal utgang.

Personvern og cookies