Truck – svensk arbeidsmiljøs versting

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Trucken er den arbeidsredskapen som er innblandet i flest arbeidsulykker i Sverige.

Hver dag skades flere personer i truckulykker. I tillegg til ulykkene får også mange belastningsskader på grunn av mye ensidig arbeid og støt og vibrasjoner på trucken. Hvert år skades nesten tusen mennesker i Sverige i forbindelse med bruk av truck, skriver det svenske nettstedet arbetsmiljöupplysningen.se.

Alvorlige skader

De vanligste ulykkesskadene er føtter og bein som kommer i klem på grunn av kollisjon eller fordi føreren mister kontrollen over kjøretøyet. Dette kan resultere i alvorlige skader. Det samme gjelder påkjørsler av andre ansatte som jobber i området der det brukes truck. Fallende last og gjenstander som faller ned over andre personer, har også medført alvorlige ulykker. Dessuten viser skadestatistikken at slitasjeskader i nakke, rygg og skuldre er vanlige blant dem som kjører truck store deler av arbeidsdagen.

Følg forskriftene

For vel ett år siden fikk Sverige nye forskrifter for bruk av truck og andre mobile maskiner med gaffelarmer eller andre løfteaggregat. Forskriftene innebærer ikke noe formelt krav til truckførerkort, men den som kjører truck skal ha tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper. I Norge kreves det truckførerbevis. Dette beviset bygger på sertifisert sikkerhetsopplæring med både teoretisk og praktisk prøve. Arbetsmiljöupplysningen presiserer at det er arbeidsgiveren som har ansvar for å sjekke at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap for å bruke truck i arbeidet. Arbeidsgiver skal også sørge for at truckkjøringen holdes adskilt fra annen virksomhet ved merkede kjørefelt eller truckgater. Truck­føreren skal følge anvisningene, ta hensyn og bruke sikkerhetsbelte og vernesko i arbeidet.

Personvern og cookies