Tror ikke på straff

Tekst: Mats Løvstad (2011)

 

Uføre blir ikke friskere av at vi tar fra dem ytelsene deres, mener arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Fra talerstolen under NHOs årskonferanse benyttet statsråden muligheten til å uttrykke bekymring over at stadig flere unge blir uføre, men understreket samtidig at arbeidsgiverne har et klart ansvar for å få dem ut i jobb.
– De unge uføre bekymrer meg. De er ikke mange i antall, men vi har hatt en uforholdsmessig stor vekst i denne gruppen, medgir Bjurstrøm.

Vanskelig å være best
Arbeidsministeren var invitert til konferansen for å diskutere økningen i antall uføretrygdede, og innrømmer at regjeringen har en massiv oppgave på dette feltet.
– Vi har en stor gruppe mennesker som står utenfor arbeidslivet. Samtidig har vi den høyeste sysselsettingen i verden. Det er ingen lett jobb å få flere ut i arbeid, fordi det innebærer å gjøre det veldig mye bedre enn alle land i verden, mener Bjurstrøm.

Arbeidsgiverne må ta ansvar
Regjeringen har tidligere varslet at den vil legge frem en strategi for å få flere funksjonshemmede i arbeid, og ifølge Bjurstrøm vil denne strategien bli lagt frem i løpet av våren. Målet er spesielt personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år, samt personer som har vært så lenge på stønad at de står i fare for å bli uføre.
– Vi har mellom 70.000 og 80.000 funksjonshemmede som ønsker å komme i arbeid, men da må forholdene legges til rette for det og her har arbeidsgiverne et stort ansvar, sier Bjurstrøm som uttrykte særlig bekymring over unge under 30 år som mottar AAP (Arbeidsavklaringspenger).
– De står i fare for å ende opp som livsvarige uføretrygdmottakere hvis ikke vi gjør noe aktivt. Det betyr ikke at vi skal ta penger fra de uføre, men aktivitetskrav for å kvalifisere til arbeidslivet vil jeg ikke utelukke. Det handler om å bruke pengene på en smartere måte.

Vil unngå B-lag
Bjurstrøm ønsker en annen tilnærming til uføredebatten enn NHO, som mener det er på tide å diskutere om ytelsene er for gode.
– Disse menneskene vil ikke få seg jobb med en gang vi bare tar fra dem ytelsene. I stedet må de falby seg for å få en jobb, og da får vi et A-lag og et B-lag i arbeidslivet. Vi vil ikke ha store grupper fattige arbeidstakere i Norge, slik vi ser i for eksempel Tyskland, sier hun.

Personvern og cookies