Trondheimskontoret utvider

Tekst: Grethe Ettung (2007)
Arbeidsmiljøsenterets avdelings­kontor i Trondheim utvider staben med en ny medarbeider. Marianne Schjølberg (33 år) er ansatt som ny fagkonsulent ved kontoret.
Marianne Schjølberg starter i ny stilling 1.desember. Hovedarbeidsområdet hennes vil være kurs og opplæring innen arbeidsmiljø. Marianne har utdannet seg innen arbeids- og organisasjonssosiologi. Hun har en cand.mag.-grad med studier i sosiologi, statsvitenskap og pedagogikk, og er i ferd med å avslutte et mastergradsstudium i sosiologi. Arbeidserfaring har hun fra tiden som lærings-, og seinere undervisningsassistent i faget Eksperter i Team ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), med hovedvekt på prosess- og teamveiledning. – Det jeg tror jeg vil få mest bruk for i stillingen i Arbeidsmiljøsenteret er den kunnskapen jeg har opparbeidet meg, både fra teori og praksis, om hvilke virkemidler som finnes og hva som kan gjøres på arbeidsplassen for å påvirke arbeidsmiljøet i positiv retning, sier Marianne. Utenom jobb er hun leder av Familiegruppa, Redd Barna, og hun er styremedlem i fylkesstyret til Samfunnsviterne i Trondheim.
Personvern og cookies