Troms flinkest på «Inkluderende Arbeidsliv»

Tekst: Christer Pedersen (2002)

 

Bedriftene i Troms er flinkest til å bruke virkemiddelsordningen «Inkluderende Arbeidsliv». Hele 24 prosent av alle ansatte i fylket deltar i ordningen.

Det forteller avdelingsdirektør i Arbeidslivssenteret i Troms, Bente Ødegaard. I Troms deltar til sammen 14.000 ansatte i 44 bedrifter i ordningen. Av disse er 31 i privat sektor. – Rapportene fra disse bedriftene er at sykefraværet er gått ned de siste årene. I tillegg er mange langtidssykemeldte kommet tilbake i arbeid med hjelp av eksempelvis aktiv sykemelding, sier Ødegaard. Hun forteller at erfaringene fra IA-bedriftene viser at sykefraværet går ned når det arbeides aktivt for å få de sykemeldte tilbake i arbeid. – En oppdagelse de fleste gjør er at det er store mangler i rutinene for hvordan den enkelte ansatte blir fulgt opp. Når dette blir bedre skapes det nesten med én gang gode resultater, sier hun. Et av virkemidlene som er tatt i bruk i bedrifter med IA-avtale er forlenget egenmeldingsperiode. Ifølge Ødegaard er tilbakemeldingene kun positive. – Vi har i hvert fall ingen indikasjoner på at ordningen missbrukes av de ansatte, sier hun. Ødegaard sier at bedrifter og organisasjoner som ønsker å delta i IA-ordningen gjerne må ta kontakt med sitt lokale Arbeidslivssenter. Der vil de få både støtte og hjelp til å gjennomføre tiltak for å få ned sykefraværet. Hoveddelen av arbeidet vil dog likevel måtte utføres i den enkelte bedrift. – Det vi kan gjøre er å hjelpe arbeidsgiverne og arbeidstakerne til å finne gode løsninger. Men arbeidet må man gjøre selv, sier Ødegaard.

Personvern og cookies