Trøkk for truckene

Tekst: Morten Dahl (2001)

Arbeidstilsynets truckaksjon i oktober viste at det er mange tekniske mangler ved trucker som kjører rundt på norske arbeidsplasser. 44 prosent av de 322 undersøkte bedriftene fikk varsler om pålegg fra tilsynet.

Truck er en av de maskinene som er involvert i flest arbeidsulykker i Norge, og dette var bakgrunnen for Arbeidstilsynets aksjon i midten av oktober. 322 virksomheter fikk uanmeldt besøk av tilsynsetaten, og nesten to tredjedeler av påleggene ble gitt for tekniske mangler eller manglende varselmerking og bruksanvisning.

17 prosent av virksomhetene opplyste at de hadde hatt truckulykker med personskade de siste to årene. Nesten halvparten av de spurte truckførerne sa at de kjenner til ulykker eller nestenulykker ved bruk av truck.

– Resultatene viser at det står bra til med opplæringen av truckførerne, og at det er på den tekniske siden vi avdekker mangler. Dette gjelder førervern, setebelte, lyd- og lyssignal og norsk advarselmerking og bruksanvisning, sier prosjektleder Heidi Rudshaug i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT).

 

Forventet teknisk nivå

– De tekniske feilene var forholdsvis mange. Hva er din kommentar til dette?

– Det var forventet at de tekniske feilene utgjorde hovedgruppene av påleggene. Jeg hadde også forventet at nær halvparten av de inspiserte virksomhetene fikk mangler, sier Rudshaug, som understreker betydning av at terpingen på opplæring i bruk av truck har båret frukter.

Prosjektlederen opplyser også at det var trucker som ble stanset etter kontrollen, men hun vet foreløpig ikke hvor mange. Det ble ikke foretatt politianmeldelser i forbindelse med aksjonen.

Etter aksjonen ble det gitt varsler om pålegg for 44 prosent av de 322 virksomhetene som ble besøkt. I tillegg til de 63 prosent av påleggene som skyldtes teknisk vedlikehold, var 18 prosent av påleggene manglende regelmessig vedlikehold og kontroll. 9 prosent av påleggene ble gitt der virksomhetene ikke har vurdert farene ved bruk av truck, og kun 3 prosent av påleggene ble gitt for manglende opplæring.

 

Ulike frister

Ifølge Rudshaug er det nå opp til hvert enkelt distrikt å følge opp påleggene. Det er gitt ulike frister for retting av de påpekte forholdene, og disse varierer alt fra ei uke til noen få måneder, alt ettersom hvor alvorlige påleggene var.

Med på aksjonen, som omfattet inspeksjon av 571 trucker, var både bedriftenes ledelse, verneombud og truckførere.

Aksjonen var en del av en større aksjonsuke i Europa – Europeisk arbeidsmiljøuke 2001 om forebygging av arbeidsulykker. Norge har sammen med de andre nordiske land fokusert aksjonen mot truck.

Statistikk fra EU viser at det nesten skades fem millioner arbeidstakere årlig innenfor EU som fører til mer enn tre dagers sykefravær. Om lag 5500 dør i arbeidsulykker. I Norge dør om lag 60 mennesker i arbeidsulykker hvert år, og to-fire av disse skjer ved bruk av truck.

Samme dag som aksjonen fant sted, var det en alvorlig ulykke der en mann på Sunnmøre ble truffet av last som falt en truck.

Rudshaug opplyser at denne trucken ikke var godkjent for bruk.

Personvern og cookies