Trivs jäg best i öppna kontorlandskap?

Tekst: Mats Løvstad (2011)

I Finland testes det nå ut en ny måte å organisere arbeidet på rent fysisk, for å skape et bedre arbeidsliv.

Verdens første laboratorium for å undersøke hvordan kontoransatte arbeider i åpne landskap er lokalisert i finske Åbo.
– Vi sammenligner bra og dårlige kontorlokaler, og vil vise at det lønner seg å satse på kvalitet som igjen kan måles i økt produktivitet, sier forskningsleder Valtteri Hongisto fra Arbetshälsoinstitutet til Arbeidsliv i Norden.

Lydens effekt
Det finnes lite forskning rundt åpne kontorlandskap, og hvilke faktorer som påvirker de ansattes trivsel og arbeidskapasitet. Akustikk, temperatur, luftkvalitet og innredning har minst like stor innvirkning som hvordan arbeidet organiseres. Hongisto som selv er ekspert på akustikk, peker på lydmiljøets betydning og hvordan folk reagerer ulikt på lyd.
– Det vanligste problemet i åpne kontorlandskap er at folk ikke får konsentrert seg på grunn av støyen, eller at rommet ikke føles privat nok. Er akustikken dårlig kan arbeidsdagen bli slitsom både for nabokollegaen, og for vedkommende som føler at saker som blir sagt i fortrolighet lett blir offentlig, forklarer han.

Velger rom etter behov
Tanken er altså å skape et arbeidsmiljø som best mulig oppfyller behovene både for arbeid som krever ro og konsentrasjon, og i andre tilfeller åpen diskusjon. Arbeidsplasser der ansatte selv kan velge mellom ulike rom etter hva som passer arbeidsoppgaven best, er derfor noe vi bare vil få se mer av, ifølge Hongisto.
– Likestilling er viktig, og derfor er mobilitet bra, sier han.

Sjef uten kontor
Et sted de tester ut denne likestillingen i praksis er ved Microsofts hovedkontor i Finland, der selv ikke de øverste lederne har egne kontor. Her er det tilpassede rom etter ulike behov som gjelder. Har ansatte har behov for å konsentrere seg, er “biblioteket” stedet. Der må mobiltelefonen være avslått, og samtaler er forbudt. I “beach”-avdelingen spilles musikk, og sofagrupper skal skape stemning for gruppearbeid og idemyldring. Andre rom har fått navn som “bistro”, “natur”, “hjem” og “inspirasjon”. Alle med egne regler for opphold.
– Det nye arbeidsmiljøet er med på å øke produktiviteten gjennom at personer med ulike ideer og bakgrunn “kolliderer”. Vi vil ta steget fra arbeidsplass til møteplass, sier Ari Rahkonen som er sjef for Microsoft i Finland.
Så langt viser tilbakemeldingene fra de ansatte at eksperimentet går i riktig retning. En overveldende majoritet er fornøyd med de nye lokalene, og trives med den økte valgfriheten. Stadig flere oppgir også at de velger å komme til kontoret, i stedet for å jobbe hjemmefra.

Personvern og cookies