Trives best i åpne landskap?

(2003)

Det pågår for tiden en diskusjon om åpne kontorlandskap har de fordelene som mange påstår. Forsker og psykolog Knut Inge Fostervold ved Universitet i Oslo peker på flere studier som viser at det ikke blir bedre kommunikasjon mellom de ansatte. Mange klager på støy og manglende privatliv, ofte bygger man et skall rundt seg for å minske tilgjengeligheten. Tester viser også at konsentrasjonsevnen blir redusert. Tilhengerne viser til at det er kostnadsbesparende og at det fremmer samhandling og effektivitet. Men slike arbeidsplasser krever andre rom, slik som stillerom og rom for telefonsamtaler og møter. Videre må stoler og pulter samt annet utstyr være lett å tilpasse den enkelte bruker. TB

Personvern og cookies