Trett ungdom i arbeid

(2004)

 

Mange arbeidstakere er så plaget av tretthet at det rangerer som deres viktigste helseplage. Dette gjelder særlig yngre personer med god utdannelse.
En undersøkelse, laget for Psykologisk institutt ved NTNU i Trondheim, viser at sju av ti arbeidstakere har vært plaget av tretthet de siste 30 døgn. Ressurssterke arbeidstakere under 40 år er mer trette enn andre. Undersøkelsen, som bygger på intervjuer med mer enn 1.000 ansatte i norske bedrifter om arbeidslivsspørsmål, helse og sykefravær, har tretthet på helseplagetoppen. Deretter kommer hodepine. Hodepine plager halvparten, og det er også en plage som rammer langt flere unge enn eldre. Bare hver fjerde arbeidstaker over 60 år hadde hatt hodepine i løpet av de siste 30 dagene, skriver nettstedet Dagens Medisin som omtaler undersøkelsen. Litt flere kvinner enn menn var plaget av tretthet, mens hodepine gjaldt 56 prosent kvinner og 40 prosent menn. Også midlertidig ansatte var mer plaget enn de med fast stilling. Ikke uventet har arbeidstakere med lav utdannelse langt mer fysiske plager enn dem med høyere udannelse, noe som sikkert har sammenheng med at de ofte har arbeid med mer fysisk slit. Smerter i nakke, korsrygg, skuldre og armer er langt vanligere hos dem med bare grunnskole. Menn har mest vondt i korsryggen, kvinner i skuldre og nakke. Ansatte med lav utdannelse er også mye plaget av bekymringer og nervøsitet, mens influensa faktisk i størst grad rammer de yngste arbeidstakerne. Forsker Ole Rikard Haavet ser ikke bort i fra at bak klagene over tretthet hos unge arbeidstakere kan det ligge alvorligere forhold, slik som en depresjon. Tretthet kan være et symptom på en slik lidelse. Haavet mener også at mange unge og ressurssterke bruker sine kunnskaper og ferdigheter på gal måte, mange arbeider som om de har ubegrenset kapasitet. Dessuten føler denne aldersgruppen et sterkt press for å lykkes. Det er viktig å fange opp slike symptomer hos unge arbeidstakere i tide for å unngå langvarige sykemeldinger, sier forskeren.
Personvern og cookies