Trening ikke bedre enn andre tiltak

Tekst: Turid Børtnes (2004)

Trening i arbeidstiden virker ikke mer forebyggende på sykefravær enn andre tiltak som benyttes for å få ned fraværet.

Dette oppfattes sikkert som dårlige nyheter for mange helsesportentusiaster, men det fremgår av flere studier gjort på området. – Det som virkelig betyr noe for fraværet er hvordan folk har det på jobben, at de trives, sier forsker Cecilie Røe ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
Ingen universal-løsning
Røe presiserer at det er gjort relativt få studier om akkurat dette, men tendensen er klar. Fysisk trening som forebyggende tiltak har ikke den positive effekten som mange tror. – Problemet er at det ikke finnes noen universal-løsning som virker forebyggende for det store flertallet av arbeidstakere. De to viktigste årsakene til sykefravær er muskel- og skjelettlidelser og psykiske plager. Undersøkelser viser at det finnes langt bedre tiltak for psykiske lidelser enn trening. For skjelett- og muskelplager vil en eventuell effekt avhenge av svært mange forhold, blant annet om vedkommende har tungt fysisk arbeid, hva slags trening det er snakk om og mange andre faktorer. Det viser seg for eksempel at for en som har tungt arbeid som særlig er belastende for armene, vil trening som innebærer enda mer armbruk virke stikk motsatt, det vil føre til en forverring av eventuelle plager.

Helsegevinst
Cecilie Røe har registrert en tendens til at arbeidsgivere heller satser på trening i arbeidstiden enn å finne ut hvordan de egentlig har det på arbeidsplassen og gjøre noe med det som ikke fungerer. Trening fremstår som den enkleste og billigste løsningen for mange. Men når det er sagt er ikke Røe og hennes forskningskolleger i mot fysisk trening. Fysisk aktivitet gir en god del helsegevinster, det forebygger blant annet hjerte- og karsykdommer, diabetes og hindrer skadelig overvekt. Og for personer som allerede har fått visse plager, vil tilpasset trening kunne bety en helsegevinst. Men undersøkelser viser at både de som trener svært lite og de som trener veldig mye får akkurat like mye plager. De som er moderat aktive får noe mindre plager, men effekten på sykefraværet som forebyggende tiltak er relativt liten.

Personvern og cookies