– Trenger avlastning

Tekst: Turid Bertnes (2008)
Ekteparet Norveig og Arne Roksøy har vært avhengige av hjelp fra hjemmetjenesten i to år etter at Arne fikk slag. De fullroser hjelpen de får, men Norveig skulle gjerne hatt noe avlastning.
– De som kommer hit og hjelper Arne er veldig flinke, de kan sine ting. I tillegg er de blide og hyggelige, men jeg savner noe avlastning. Det er den største mangelen i Sortland kommune. Jeg er blitt helt bundet til hjemmet og har aldri noen fridager. I løpet av de to årene som har gått etter slaget, har mannen min vært på avlastning i 14 dager. Norveig vil nødig klage, men synes det er alt for stor forskjell på det hun ble lovet fra kommunen da mannen hennes kom hjem fra sykehuset og det som er blitt realitetene. Det er ikke den daglige hjelpen hun ikke er fornøyd med, for det er hyggelige besøk hun ser frem til, men muligheten til å få avløsning i enkelte perioder. Å ikke ha mannen hjemme, har aldri vært aktuelt for henne. – Barna våre bor ikke her, derfor kan ikke de hjelpe oss. Jeg blir veldig sliten, det føles tungt å være så bundet natt og dag. Norveig viser til andre kommuner der de har ordninger som innebærer at den pårørende har pasienten hjemme i fem uker for så å ha vedkommende på avlastning i to uker. Sture Jacobsen, enhetsleder for Omsorg i Sortland kommune innrømmer at avlastningsmuligheter er et stort problem i kommunen og har forståelse for at pårørende kan være misfornøyd med dette.
Personvern og cookies